วันหยุดประจำปี 2564

เวลาทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

เดือน เทศกาล / วันสำคัญ วันที่ วัน
มกราคม - วันขึ้นปีใหม่ 1 ศุกร์
กุมภาพันธ์ - วันมาฆบูชา 26 ศุกร์
มีนาคม - - -
เมษายน - วันจักรี
- วันสงกรานต์
- วันสงกรานต์
- วันสงกรานต์
6
13
14
15
อังคาร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
พฤษภาคม - ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
- วันฉัตรมงคล
- วันวิสาขบูชา
3
4
26
จันทร์
อังคาร
พุธ
มิถุนายน - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี (วันอัฏฐมีบูชา) 3 พฤหัสบดี
กรกฎาคม - ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
26
28
จันทร์
พุธ
สิงหาคม - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 12 พฤหัสบดี
กันยายน - - -
ตุลาคม - วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
- ชดเชยวันปิยมหาราช
13
25
พุธ
จันทร์
พฤศจิกายน - - -
ธันวาคม

- ชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
- วันสิ้นปี

6
31
จันทร์
ศุกร์

Welcome Credit and Debit Card

  • ได้รับเงินภาษีคืน
  • คิดค่าบริการจากผลสำเร็จเท่านั้น
  • ไม่ถูกรื้อค้นหรือตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
  • ลดข้อโต้แย้งกับเจ้าหน้าที่

ปรึกษาการขอคืนภาษี ติดต่อคุณนราทิพย์ (ฟรี) โทร. 065-263-1093, 02-264-5650 (Auto 10 Lines)