วันหยุดประจำปี 2566

เวลาทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

เดือน เทศกาล / วันสำคัญ วันที่ วัน
มกราคม - ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 2 จันทร์
กุมภาพันธ์ - - -
มีนาคม - วันมาฆบูชา 6 จันทร์
เมษายน - วันจักรี
- วันสงกรานต์
- วันสงกรานต์
6
13
14
พฤหัสบดี
พฤหัสบดี
ศุกร์
พฤษภาคม - วันแรงงานแห่งชาติ
- วันฉัตรมงคล
1
4
จันทร์
พฤหัสบดี
มิถุนายน - ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา 5 จันทร์
กรกฎาคม - วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 28 ศุกร์
สิงหาคม - ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 14 จันทร์
กันยายน - - -
ตุลาคม - วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
- วันปิยมหาราช
13
23
ศุกร์
จันทร์
พฤศจิกายน - - -
ธันวาคม

- วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
- ชดเชยวันสิ้นปี

5
29
อังคาร
ศุกร์

Welcome Credit and Debit Card