Our Service

     Account Club บริการเกี่ยวกับ รับทำบัญชี ยื่นภาษี ประจำเดือน ยื่นประกันสังคม จดทะเบียนธุรกิจฯ ตลอดจนเดินเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจทั่วๆไป รวมถึง การให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฏหมาย

     Account Club มีความประสงค์ขอบริการรับใช้ท่านในกรณีที่ท่านมีธุรกิจอยู่แล้ว หรือคิดที่จะก่อตั้งขึ้นมาใหม่ เราพร้อมที่จะให้การดูแล ให้คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงกรณีที่ท่านมีผู้อื่นดูแลท่านอยู่แล้ว แต่ท่านไม่มั่นใจ ว่าทำถูกต้องหรือไม่ หรือบริการไม่ดีไม่รักษาคำพูด ตลอดจนราคาสูงเกินไป เราพร้อมที่จะให้บริการท่าน เพราะเราคือทีมงานคุณภาพ บริการดี ราคายุติธรรม และที่สำคัญคือ เรารู้จักและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมสรรพากร หรือ กระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า สิ่งที่ท่านจะได้ จากเราคือความถูกต้องและบริการที่ดี โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปจ้าง บุคลากรในอัตราเงินเดือนที่สูงแต่ไม่มีประสบการณ์เพียงพอซึ่งอาจทำให้ท่าน เสียภาษีมาก โดนสรรพากรตรวจสอบบ่อยและเคลียร์ปัญหาไม่ได้ ปัญหาเหล่านี้ จะเกิดขึ้นตลอดจนกระทั่งท่านไม่มีสมาธิในการบริหารกิจการของท่าน ดังนั้น เราจึงพร้อมที่จะขจัดปัญหาต่างๆ ของท่าน ให้หมดไปโดยเราขออาสารับใช้ท่าน ด้วยความจริงใจ

     เรากล้าพูดได้ว่า Account Club เป็นบริษัทฯ รับทำบัญชี-ภาษี เพียงไม่กี่แห่ง ในประเทศไทย ที่มีมาตรฐานสูงสุด ไม่ว่าสถานที่ตั้งของบริษััท หรือมาตรฐาน การจัดการที่นำเอาระบบเดียวกับต่างประเทศมาใช้ สำหรับการดูแลลูกค้า ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน และระบบงานทั้งหมด ที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจของท่านที่เปิดใหม่ เรายินดี คิดราคาพิเศษให้กับท่าน โดยคิดราคาเริ่มต้นเพียง 3,000 บาท/เดือน ราคานี้ รวมหมดทุกอย่างคือยื่นภาษีทุกประเภท และทำบัญชี ตามกฏหมายกำหนด และประกันสังคม และถ้าท่านมีปัญหาใดๆก็ตาม ท่านสามารถโทรมาขอคำแนะนำ ได้ฟรี สรุปแล้วท่านไม่ต้องทำอะไรเลยทุกอย่างจะเป็นภาระและหน้าที่ของเรา

รับทำบัญชี

รูปแบบการให้บริการของเรา

 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร
 • คำนวณและ จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรในแต่ละเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย
 • จัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งสำนักงานประกันสังคม
 • การจัดเตรียมและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และประจำปี (ภงด.50) ตามประมวลรัษฎากร
 • จัดทำงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และประจำปี

ตรวจสอบบัญชี

รูปแบบการให้บริการของเรา

 • ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดย ทีมงานผู้สอบบัญชี รับอนุญาตที่มีประสบการณ์
 • เสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
 • บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ตามกำหนด ได้แก่ e-Filing, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์

ทะเบียนธุรกิจ

รูปแบบการให้บริการของเรา

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ย้ายสถานประกอบการ เพิ่มลด สาขา เพิ่มทุน/ลดทุน ฯลฯ
 • จดทะเบียนปิดกิจการ บริษัท ห้างหุ้นส่วน และร้านค้า
 • จดทะเบียนขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี อากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม นายจ้าง ลูกจ้าง
 • จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

บริการทั่วไปอื่นๆ

รูปแบบการให้บริการของเรา

 • ขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานฯ และต่อใบอนุญาต
 • ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว
 • เคลียร์ปัญหาต่างๆกับกรมสรรพากร
 • ที่ปรึกษาปัญหา กฎหมายแพ่ง+อาญา
 • ทวงหนี้
 • จัดวางรูปแบบนิติกรรมสัญญา
 • ติดต่อการค้าระหว่างประเทศ (เอกสาร)

บริการพิเศษ

สาธารณกุศล

มูลนิธิ-สมาคม-หน่วยงานต่างๆ ที่บริการสาธารณกุศล Account Club ยินดีบริการ ดูแลระบบบัญชี-ภาษี ให้ฟรี เพียงท่านติดต่อมาที่ Call Center 02-264-5650 (Auto 10 Lines)

ที่ปรึกษาด้านบัญชี

ดร.ชัยยุทธ และผู้เชี่ยวชาญ จะประชุมกับท่านเดือนละครั้ง หรือตามความเหมาะสม เพื่อวางแผน Tax Planning และ Account Management ให้ Update ตลอดเวลา

ตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงิน

ทั้งรายเดือนและรายปี ตามมาตรฐานบัญชีแห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต TA และ CPA

บริการนอกสถานที่

เพื่อวางระบบตรวจสอบบัญชี และเอกสารภายในองค์กรของท่าน ให้เป็นระบบที่ถูกต้องทุกเดือน

รับทำบัญชีทั่วประเทศ และต่างประเทศ

เราใช้การสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดคือ Skype และ Line On PC เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนสามารถสื่อสารกับท่าน ผ่านระบบ Video Conference ส่วนเรื่องรับ-ส่งเอกสารนั้นเรามีสัญญากับ TNT ซึ่งเป็นบริษัทรับ-ส่ง เอกสาร และพัสดุภัณฑ์ระดับโลก เป็นผู้รับ-ส่ง เอกสารให้ท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ขอคืนภาษี และแก้ปัญหาภาษีทุกประเภท

ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญขอภาษีคืนและแก้ไขปัญหาของท่านกับกรมสรรพากร

ปิดงบการเงินย้อนหลัง

โดยเจ้าหน้าที่บัญชีมืออาชีพพร้อมที่จะบริการให้ท่านแบบเร่งด่วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

กฏหมาย

ให้คำปรึกษาและแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ และร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมายรวมทั้งการว่าความ คดีแพ่ง คดีอาญา แรงงานฯ และกฎหมายธุรกิจ โดยทีมทนายความอาวุโส

ทะเบียนธุรกิจ

เรามีทีมงานและที่ปรึกษาจากกระทรวงพาณิชย์ และใช้ Software ที่ทันสมัย ทำให้ท่านสะดวกสามารถนำเอกสารสำคัญไปใช้ประกอบธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว

ทรัพยากรบุคคล

ระบบ HR ของเราจะดูแลท่านตั้งแต่จัดหาเจ้าหน้าที่บัญชีที่มีความสามารถ พร้อมผ่านการอบรมบัญชีและภาษีโดยทีมงานมืออาชีพ ตลอดจนรับทำระบบ Payroll (เงินเดือน) และสามารถส่ง Epay Slip ผ่านทาง Email ให้กับเจ้าหน้าที่ของท่านเป็นรายบุคคล รองรับทุกธนาคาร

เร่งรัดติดตามหนี้สิน

บริการรับทวงหนี้ในระบบและนอกระบบ โดยนักกฏหมายและทีมงานเร่งรัดหนี้สินที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการเร่งรัดติดตามหนี้สิน และบริการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับโดยทีมงานมืออาชีพ

บริการรับ-ส่งเอกสาร

รับ-ส่ง เอกสาร วางบิล เก็บเช็คฯ โดยทีมงาน Admin และ Messenger ที่จะทำให้ท่านสะดวก รวดเร็ว เก็บเงิน ได้ตรงตามเวลา ไม่มีเอกสารตกค้างฯ โดยรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันติดระบบติดตาม Gps ทำให้การทำงานมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสุงสุด

Welcome Credit and Debit Card

 • ได้รับเงินภาษีคืน
 • คิดค่าบริการจากผลสำเร็จเท่านั้น
 • ไม่ถูกรื้อค้นหรือตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
 • ลดข้อโต้แย้งกับเจ้าหน้าที่

ปรึกษาการขอคืนภาษี ติดต่อคุณนราทิพย์ (ฟรี) โทร. 065-263-1093, 02-264-5650 (Auto 10 Lines)
生女人产后怎么丰胸?完孩子之后,随着生活重心的转移丰胸食物,很多宝妈备受胸部下垂的困扰,却没有时间来打理自己。在小编看来,千万那不要如此丰胸秘籍,女人还是要靠自身来争取属于自己的美丽。掌握以上几个产后如何丰胸的知识丰胸产品,让你不费时间轻松恢复产前胸部的饱满,甚至更胜以往。粉嫩公主丰胸咨询更多专业丰胸知识请添加WeChat:zyy67702!