• เราคือบัญชีคุณภาพ เพื่อศักยภาพธุรกิจคุณ

  • ได้รับงบการเงินทุกเดือน • ได้รับรายงานภาษีซื้อและภาษีขายทุกเดือน • ได้รับเอกสารของท่านคืนทุกเดือน
 • เราคือบริษัทรับตรวจสอบบัญชี

  • ออกหนังสือรับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี • เปิดบริการมาเป็นเวลา 22 ปี • มีผู้สอบบัญชีและทีมงานมากกว่า 100 คน

  Auditor Asia
 • เราคือบัญชีคุณภาพ

  รับรองมาตรฐานการทำงาน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสถาบัน ISO
 • เราคือที่เดียวเท่านั้น

  ที่ท่านจะได้รับสรุปงบการเงินรายเดือน ในรูปแบบใหม่เป็นกราฟแท่ง เพื่อเปรียบเทียบ ผลการประกอบการของท่าน ในแต่ละเดือน
 • "WE WILL TAKE CARE OF YOU"

  CRM (บริหารลูกค้าสัมพันธ์) พร้อมที่จะบริการท่านที่สนใจใช้บริการทำบัญชีกับเรา และบริหารงานดูแลลูกค้าเดิมให้ได้รับความพอใจสูงสุด

บริการหลัก

บริการรับทำบัญชีทั่วประเทศ

รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษีอากรทุกประเภท งานบริการเกี่ยวกับประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ ที่นำเอาระบบเดียวกับต่างประเทศมาใช้

ตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน วางระบบบัญชี และตรวจสอบบัญชีภายใน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการพิเศษ

บริการที่หลากหลายคอยช่วยเหลือคุณ

สาธารณกุศล

มูลนิธิ-สมาคม-หน่วยงานต่างๆ ที่บริการสาธารณกุศล Account Club ยินดีบริการ ดูแลระบบบัญชี-ภาษี ให้ฟรี เพียงท่านติดต่อมาที่ Call Center 02-264-5650 (Auto 10 Lines)

ที่ปรึกษาด้านบัญชี

ดร.ชัยยุทธ และผู้เชี่ยวชาญ จะประชุมกับท่านเดือนละครั้ง หรือตามความเหมาะสม เพื่อวางแผน Tax Planning และ Account Management ให้ Update ตลอดเวลา

ตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงิน

ทั้งรายเดือนและรายปี ตามมาตรฐานบัญชีแห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต TA และ CPA

บริการนอกสถานที่

เพื่อวางระบบตรวจสอบบัญชี และเอกสาร ภายในองค์กรของท่าน ให้เป็นระบบ ที่ถูกต้องทุกเดือน

รับทำบัญชีทั่วประเทศ และต่างประเทศ

เราใช้การสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดคือ Skype และ Line On PC เจ้าหน้าที่ของเราทุกคน สามารถสื่อสารกับท่าน ผ่านระบบ Video Conference ส่วนเรื่องรับ-ส่ง เอกสารนั้น เรามีสัญญากับ TNT ซึ่งเป็นบริษัทรับ-ส่ง เอกสาร และพัสดุภัณฑ์ระดับโลก เป็นผู้รับ-ส่ง เอกสารให้ท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ขอคืนภาษี และแก้ปัญหาภาษีทุกประเภท

ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญขอภาษีคืน และแก้ไขปัญหาของท่านกับกรมสรรพากร

ปิดงบการเงินย้อนหลัง

โดยเจ้าหน้าที่บัญชีมืออาชีพ พร้อมที่จะบริการให้ท่านแบบเร่งด่วน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

ทรัพยากรบุคคล

ระบบ HR ของเราจะดูแลท่านตั้งแต่จัดหาเจ้าหน้าที่บัญชีที่มีความสามารถ พร้อมผ่านการอบรมบัญชีและภาษีโดยทีมงานมืออาชีพ ตลอดจนรับทำระบบ Payroll (เงินเดือน) และสามารถ ส่ง Epay Slip ผ่านทาง Email ให้กับเจ้าหน้าที่ของท่านเป็นรายบุคคล รองรับทุกธนาคาร

กฏหมาย

ให้คำปรึกษาและแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ และร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งการว่าความ คดีแพ่ง คดีอาญา แรงงานฯ และกฎหมายธุรกิจ โดยทีมทนายความอาวุโส

ทะเบียนธุรกิจ

เรามีทีมงานและที่ปรึกษา จากกระทรวงพาณิชย์ และใช้ Software ที่ทันสมัย ทำให้ท่านสะดวก สามารถนำเอกสารสำคัญ ไปใช้ประกอบธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว

บริการรับ-ส่งเอกสาร

รับ-ส่ง เอกสาร วางบิล เก็บเช็คฯ โดยทีมงาน Admin และ Messenger ที่จะทำให้ท่าน สะดวก รวดเร็ว เก็บเงิน ได้ตรงตามเวลา ไม่มีเอกสารตกค้างฯ โดยรถมอเตอร์ไซค์ทุกคัน ติดระบบติดตาม Gps ทำให้การทำงานมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสุงสุด

เร่งรัดติดตามหนี้สิน

บริการรับทวงหนี้ในระบบและนอกระบบ โดยนักกฏหมายและทีมงานเร่งรัดหนี้สิน ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการเร่งรัดติดตามหนี้สิน และบริการติดตามจับกุม ผู้ต้องหาตามหมายจับโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา

บริการรับทำบัญชีทั่วประเทศ

Account Club (Thailand) Co.,Ltd.

วันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

เลขที่ 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Call Center
02-264-5650 (Auto 10 Lines)
CRM
081-950-1000
กรรมการผู้จัดการ
md@accountclubthailand.com
เลขากรรมการผู้จัดการ
secretary01@accountclubthailand.com
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
hr-m@accountclubthailand.com
ผู้จัดการแผนกบัญชี
acc-m@accountclubthailand.com
ผู้จัดการแผนกธุรการ-การเงิน
adf-m@accountclubthailand.com
ผู้จัดการแผนกทะเบียนธุรกิจ
dbd-m@accountclubthailand.com
Webmaster
info@accountclubthailand.com
กรรมการผู้จัดการ
Dr.Chaiyutm
เลขากรรมการผู้จัดการ
Secretary01 Accountclub
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
HR-M Accountclub
ผู้จัดการแผนกบัญชี
ACC-M Accountclub
ผู้จัดการแผนกธุรการ-การเงิน
ADF-M Accountclub
ผู้จัดการแผนกทะเบียนธุรกิจ
DBD-M Accountclub

ข้อมูลผู้ติดต่อ

Welcome Credit and Debit Card